top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του ιστότοπου «maxvaluebet.com» είναι, πληροφοριακό και ψυχαγωγικό με κυρίως αντικείμενο τις αναλύσεις και προτάσεις για το στοίχημα.

1. Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο του «maxvaluebet.com» απευθύνονται σε άτομα ενήλικα (άνω των 21 ετών).

 

2. Η ιστοσελίδα «maxvaluebet.com» παρέχει στους χρήστες του προτάσεις, κατόπιν αποδοχής όλων των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους.

Η χρήση του «maxvaluebet.com» και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη.Το «maxvaluebet.com» δεν προσφέρει καμία υπηρεσία διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων, ούτε διεξαγωγής στοιχήματος μέσω αυτού παρά μόνο κάνει αναλύσεις και προγνώσεις βάση στατιστικών και εμπειρίας οι προτάσεις αποτελούν προσωπικές κρίσεις των συντακτών του και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνονται από τους αναγνώστες ως υπόδειξη ή παρότρυνση για συμμετοχή σε παιχνίδια προγνωστικών αγώνων.

Το «maxvaluebet» δεν φέρει και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για οικονομική ζημία που τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου αφού  τα ποσοστά επιτυχίας προγνωστικών δεν είναι δεσμευτικά ούτε σίγουρος οδηγός επιτυχίας και δεν παρέχει σε καμία περίπτωση εγγύηση στους αναγνώστες για τα προγνωστικά που δημοσιεύει παρα είναι μόνο προσωπικές κρίσεις των συντακτών.

3. Για τη χρήση των υπηρεσιών του «maxvaluebet.com» υποχρεούστε να παρέχετε τα στοιχεία σας όπως θα σας ζητηθούν από την φόρμα εγγραφής. Σε περίπτωση που θα παράσχετε ανακριβείς ή μη τρέχουσες πληροφορίες, το «maxvaluebet.com» έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει την εγγραφή σας και να μην επιτρέψει μελλοντική χρήση των υπηρεσιών του.Κατά τη διαδικασία εγγραφής στις υπηρεσίες του maxvaluebet.com επιλέγετε ένα password και ένα username για τον λογαριασμό σας.Δεν επιτρέπεται η χρήση των προσωπικών σας password και username από τρίτους,είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να τηρήσετε απόρρητο το password και το username σας, και έχετε πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού σας password ή/και username.

4. Το «maxvaluebet.com» διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε μέρος τους) με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι το maxvaluebet .com δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών του.

Το maxvaluebet.com διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του μέλους για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι διακινεί πληροφορίες σε άλλη ιστοσελίδα, forum, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook κ.α.) ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας. Επίσης κάθε κακομεταχείριση,απρεπής συμπεριφορά ή άλλη βλαβερή συμπεριφορά ως προς τη σχέση σας με το maxvaluebet.com θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ακύρωση της εγγραφής.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση ολική ή μερική του περιεχομένου του «maxvaluebet.com» δια οποιουδήποτε μέσου χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του «maxvaluebet.com». 

Απαγορεύεται η παρέμβαση στη λειτουργία του δικτύου και των servers είτε του «maxvaluebet.com» είτε τρίτων.

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό τους (username και password).

​​

Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο (Internet Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη-χρήστη-συνδρομητή έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο «maxvaluebet.com». Η διεύθυνση ΙΡ κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων του «maxvaluebet.com» (server, data base, web tv, δικτύου κ.α), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η ΙΡ πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του «maxvaluebet.com» δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του Κράτους.

5. Όλα τα τυχερά παιχνίδια μπορούν να προκαλέσουν εθισμό, γι αυτό οι χρήστες απαιτείται να τηρούν πολιτική ορθής χρήσης και να συμμετέχουν σε αυτά με σύνεση και υπευθυνότητα.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα εθισμού σε εσάς ή κάποιον γνωστό σας, προτρέπουμε να επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων(ΚΕΘΕΑ) στις Γραμμές Βοήθειας 1114 και 1145.

6. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)
Το «maxvaluebet.com» σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω του δικτυακού του χώρου, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και των σχετικών τροποποιήσεων του και σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

Καταχωρείτε μόνο τα τυπικά σας στοιχεία, που αφορούν στην ολοκλήρωση της εγγραφή σας. Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για κάθε εγγραφή είναι: Το ονοματεπώνυμο σας και το email σας.

Το «maxvaluebet.com» διατηρεί το δικαίωμα της διάθεσης των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.

Με την ολοκλήρωση εγγραφής, ο κάθε χρηστης συμφωνει να λαμβάνει απο το maxvaluebet.com τακτικά ενημερωτικά και διαφημιστικά emails με περιεχόμενο που αφορά την ιστοσελίδα του maxvaluebet.com. Για την ακύρωση εγγραφής στα διαφημιστικά και ενημερωτικά emails, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα στο email info@maxvaluebet.com και να ζητήσει να εξαιρεθεί απο την ενημερωτική λίστα.

Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση τις υπηρεσίες του «maxvaluebet.com» και εγκαταλείψτε την ιστοσελίδα μας. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την συμμόρφωση με τους όρους του περιεχομένου αυτού.

bottom of page